Vilma/ Storåns Qimbo. karelskbjörnhund. SE49010/2014

 

Hon har bra sök och kan ta spår bra och kan gå upp mot 3 km på spår. Hon jagar mesta dels vildsvin, men även grävling,räv och järv och björn har hon jagat denna säsong. Håller i några mil . 

HD B   ED0

Påskjuten gris som Vilma spårade 500 m sen ståndade tills jag sköt den

Påskjuten gris som Vilma spårade 500 m sen ståndade tills jag sköt den

Vilma 2019
Vilma 2019
Trafik eftersök. 8 km och 1 km simmande innan skott. 1 fram ben av

Trafik eftersök. 8 km och 1 km simmande innan skott. 1 fram ben av

Brungris jag sköt för Vilma utandör Gamleby i taggbuskarna

Brungris jag sköt för Vilma utandör Gamleby i taggbuskarna

Spring gris för passkytt

Spring gris för passkytt

Dela den här sidan